درباره ما

آسیراد یک مجموعه تجاری بوده که در زمینه فروش و عرضه انواع چسب صنعتی و ساختمانی فعال می باشد، این برند فقط بازار داخل را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه بازار خارجی را نیز پوشش می دهد.

بازار چسب سنگ

هدف این مجموعه افزایش فعالیت اقتصادی فعالان این حوزه در سراسر ایران و خارج از کشور می باشد که با استفاده از تیمی فعال و پویا در حال انجام است.

قیمت چسب سنگ

بر این باوریم که با توکل بر خدا و استفاده از علوم مدرن و پیشرفته می توان فروش بازار را تقویت نمود زیرا تجارت سنتی دیگر پاسخکو نیاز جوامع نبوده از این رو ایجاد فضایی با تکنولوژی جدید می تواند راهگشا باشد.

قیمت چسب سنگ

بستر ایجاد شده توسط این مجموعه از بسیاری از هزینه کاسته و سبب شده تا تجارت ها فقط با جا به جایی مالی انجام شود، زیرا با این فضا دیگر احتیاجی به سفر نبوده و داد و ستد های تجاری از طریق ارسال نمونه بار و بعد از آن سفارش عمده صورت می پذیرد.

قیمت چسب سنگ آنتیک

از طرفی سفر ها کم تر شده و همین در کم شدن هزینه های یک شرکت بسیار نمایان است، شرکت های تجاری در سراسر دنیا می توانند این هزینه ها را به سرمایه تبدیل کنند و برای تجارت خود استفاده نمایند.

قیمت چسب سنگ

صادرات در زمینه انواع چسب صنعتی سبب به وجود آمدن موقعیت های جدید شغلی شده و با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی در جهان به عنوان یک مزیت تجاری برای آسیراد به حساب می آید.

قیمت چسب سنگ

ایجاد فرصت شغلی درسته که یک مزیت به حساب می آید اما باید پایدا باشد تا بتواند باعث رشد بشود و مجموعه پیش رو با امکانات محدود توانسته این فرصت را برای جوانان کشور فراهم آورد.

باعث افتخار هست که در همین مدت کوتاه توانسته ایم بخش قابل توجهی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهیم و در عرصه چسب صنعتی هم گام مهمی در کشور برداریم بی شک بدون داشتن تیمی قوی این کار صورت نمی پذیرفت.